Huwelijk

Een huwelijksaangifte kan enkel op AFSPRAAK.

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, in het gemeentehuis voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het huwelijk vindt plaats in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

 • Minimumleeftijd: Je bent minimum 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen toe bestaan.
 • Wederzijdse toestemming: Jij en je partner stemmen beiden vrijwillig toe in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is verboden.
 • Geen te nauwe aanverwantschap: Huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. In dit geval richt je je een verzoek tot opheffing aan de minister van Justitie.
 • Geen bigamie: iemand die al getrouwd is, kan geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Geen schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens een van de echtgenoten gericht is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

STAP 1:
Wanneer je een huwelijksdatum wil vastleggen, vul je het onlineformulier in om de dag en het uur vast te leggen. 

Huwelijksaanvraag invullen

De gewenste datum en het gewenste uur zijn afhankelijk van de beschikbaarheid: 

 • Maandag: 09.00 uur tot 19.00 uur
 • Dinsdag en donderdag: 09.00 uur tot en met 14.30 uur
 • Woensdag: 09.00 uur tot 17.00 uur
 • Vrijdag: 09.00 uur tot 15.00 uur
 • Zaterdag 09.00 uur tot 14.00 uur

STAP 2:
Zodra jullie je aanvraag voor een huwelijk hebben ingediend, stelt de dienst burgerlijke stand jullie huwelijksdossier samen. Zij nemen steeds contact met jullie op om de gewenste datum en het gewenste uur te bevestigen of, indien nodig, een ander moment voor te stellen.

STAP 3:
Wanneer het huwelijksdossier volledig is, ontvang je een uitnodiging om samen de huwelijksaangifte in orde te komen maken. Hiervoor maak je een afspraak bij de dienst burgerlijke stand. Dan breng je eventueel ook nog het ingevulde huwelijksformulier mee, deze vind je bij documenten.

Maak een afspraak

STAP 4:
Jullie stappen in het huwelijksbootje. De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan maakt hij een huwelijksakte op. Die akte geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

Het huwelijk vindt plaats ten vroegste 14 dagen na de huwelijksaangifte en ten laatste 6 maanden erna. Dit gebeurt vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Jij en je man/vrouw krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Meer informatie over jullie huwelijksdag vinden jullie bij documenten op deze pagina. Hierin staat het verloop van de ceremonie en wat extra weetjes.

Meebrengen

 • De identiteitskaart of verblijfskaart van beide partners;
 • Ingevuld huwelijksformulier (eventueel nog meebrengen bij de huwelijksaangifte);
 • Personen van een andere nationaliteit zorgen zelf voor de nodige documenten uit het buitenland:
  • Letterlijk afschrift van de geboorteakte;
  • Bewijs van identiteit;
  • Bewijs van woonst;
  • Bewijs van ongehuwde staat;
  • Nationaliteitsbewijs;
  • Wetscertificaat.

Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

De documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Bedrag

Een huwelijk op weekdagen kost €50. Wanneer je trouwt in het weekend kost het €80.

Alle administratieve stukken afgeleverd door een Belgische overheid zijn gratis.

Uitzonderingen

De dienst burgerlijke stand kan alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn.

Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. 

Regelgeving

Heb je vragen over je huwelijkscontract?
Neem dan contact op met een notaris.


Contactinformatie