BPA Centrum zuidwest Hechtel

Het BPA Centrum Zuid-West Hechtel wordt afgebakend door de Kamperbaan, de ruime omgeving van de Dorpsstraat, de Don Boscostraat, de Bijvoetstraat en de Hasseltsebaan.

Het bijzonder plan van aanleg en de bijhorende voorschriften kan je rechts onder documenten online raadplegen. Indien je meer informatie wenst kan je contact opnemen met de dienst Bouwen en Wonen.

Opgelet! Het BPA Centrum Zuid-West Hechtel wordt vervangen worden door het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Centrum Hechtel. Dit RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 september 2022. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2022 en treedt in werking 14 dagen na deze bekendmaking.