Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een grafisch plan met een legende en bijhorende voorschriften. Op deze manier worden bestemmingen met gekoppelde voorschriften gedefinieerd waardoor je de stedenbouwkundige voorschriften voor een perceel binnen het plangebied kan raadplegen.

In Hechtel-Eksel zijn er drie BPA’s. Eén voor centrum Eksel, één voor het zuidwestelijke kwadrant van de dorpskern van Hechtel en één voor het nieuwe kerkhof. Op deze plannen voorzien we zones voor onder andere wonen, groen, economische nevenactiviteiten en openbaar nut. In de voorschriften kan onder andere informatie gevonden worden in verband met bouwafmetingen, hoogtes en bestemmingen.