Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg is een grafisch plan met een legende en bijhorende voorschriften. Op deze manier worden bestemmingen met gekoppelde voorschriften gedefinieerd waardoor men de stedenbouwkundige voorschriften voor een perceel binnen het plangebied kan raadplegen.

In de gemeente Hechtel-Eksel zijn twee bijzondere plannen van aanleg. Eén voor het centrum van Eksel en één voor het zuidwestelijke kwadrant van de dorpskern van Hechtel.

Op de plannen worden zones voorzien voor onder andere wonen, groen, economische nevenactiviteiten en openbaar nut. In de voorschriften kan onder andere informatie gevonden worden in verband met bouwafmetingen, hoogtes en bestemmingen.