Begraafplaatsen

Opzoeken grafMaak een afspraak

Aanvraag concessieAanvraag naamplaatje

Opzoeken begravingen

Ieder jaar worden de lijsten van de overledenen op de verschillende begraafplaatsen in Hechtel-Eksel ter inzage gelegd. Vanaf nu kan je deze info ook online raadplegen. Dankzij onze digitale toepassing vind je naam, voornaam, geboorte- en sterfdatum terug, alsook de plaats waar het graf gelegen is. Daarnaast vind je ook een plan van de begraafplaats en een luchtfoto.

Reeds uitgevoerde begravingen

De procedures voor reeds uitgevoerde begravingen zijn afgelopen sinds 9 december 2020: van 9 december 2019 tot 9 december 2020 kon iedere belanghebbende voor een perceel, waarin reeds een begraving had plaatsgehad, kiezen voor een welbepaald systeem van begraving.

Oude waardering, nieuw respect: afspraken voor de toekomst

Opwaardering begraafplaatsen tot oase van rust

Het lokaal bestuur engageert zich om:
  • te investeren in een verbetering van de ruimtelijke aspecten op de begraafplaats: o.a. door de oudere begraafplaatsen opnieuw in te richten, de vrijgekomen ruimte gestructureerd in te vullen, onderzoek te doen naar nieuwe vormen van begraving, een sterretjesweide in te richten, een monument voor oud-strijders te plaatsen, …
  • de esthetische problemen op de begraafplaatsen aan te pakken: door een procedure van verwaarlozing van grafmonumenten toe te passen, plantenbeheer aan te passen, hier en daar een bank te plaatsen, de gebouwen op de begraafplaats beter te onderhouden, …
  • de toekomstige afspraken, met betrekking tot de manier van begraving, eenvormig toe te passen (garantie) en de afspraken, gemaakt voor de reeds uitgevoerde begravingen, respectvol na te leven.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de nieuwe reglementering, dan kan je terecht bij de dienst begraafplaatsen. Maak online een afspraak, bel 011 89 11 10 of mail naar begraafplaatsen@hechtel-eksel.be


Contactinformatie