Zorgoverleg

Wanneer de zorg thuis zo complex wordt dat er verschillende hulpverleners betrokken zijn, kan het onoverzichtelijk en onduidelijk worden. Wie doet wat, wie komt wanneer,….

Coördinatie wordt dan noodzakelijk en in zo’n situatie kan een zorgoverleg aangevraagd worden. Alle betrokkenen komen dan samen tijdens een vergadering en bespreken de thuiszorg. Er worden concrete afspraken gemaakt en genoteerd. Zo kunnen alle hulpverleners hun taken beter op elkaar afstemmen.

Op die manier kan de senior zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie verblijven. 

Voorwaarden

  • Inwoner van Hechtel-Eksel
  • Betrokkene gaat akkoord met het overleg
  • Betrokkene is aanwezig bij het overleg
  • Er zijn meerdere hulp - of zorverleners

Procedure

Neem contact op met de overlegcoördinatoren, Martine Schoofs en Els van de Vorst. 


Contactinformatie

Contactpersonen