Vrijgave waarborg omgevingsvergunning

Mogelijk werd bij het afleveren van uw omgevingsvergunning een last in de vorm van een financiële waarborg opgelegd. Indien u na de werken voldoet aan deze last(en) dan kan u de vrijgave van de waarborg aanvragen via het onderstaande invulformulier.

Voor de vrijgave van de waarborg met betrekking tot groenaanleg zijn er twee vaststellingen. Namelijk de eerste controle of de groenaanleg is uitgevoerd en de tweede controle, in augustus van het volgende jaar, of de groenaanleg levensvatbaar is. Beide dienen apart aangevraagd te worden via het invulformulier.

Tijdens het invullen van het formulier is het handig dat u de omgevingsvergunning bij de hand hebt.

Aanvraagformulier vrijgave waarborg

Na het verzenden van de aanvraag komt binnen 30 dagen een medewerker van het lokaal bestuur vaststellen of de waarborg al dan niet mag worden vrijgegeven en krijgt u hiervan een bericht omtrent de vaststelling. Na de vaststelling heeft de financiële dienst 14 dagen om het bedrag effectief over te maken.