Voedselpakketten

Als je een laag inkomen hebt, schulden hebt en/of andere problemen hebt en u kan niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kan je bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.

De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding.

Voorwaarden

  • Inwoner van Hechtel-Eksel;
  • Beperkt of laag inkomen hebben.

Procedure

STAP 1: Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Maak een afspraak

STAP 2: Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.  De maatschappelijk werker gaat na of je recht hebt op een voedselpakket. 

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden

Contactinformatie