Extra verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen in Eksel-centrum

16
aug
2023

Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht stelt het lokaal bestuur de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen voorop. Met bijkomende maatregelen in Eksel-centrum zullen zwakke weggebruikers zich veiliger kunnen verplaatsen en krijgen bewoners een aangenamere leefomgeving. “We trekken de kaart van de bewoners met straten op mensenmaat waar jong en oud zich op een veilige manier kan verplaatsen”, licht schepen van mobiliteit Theo Martens toe.

Een eerste actiepunt dat ingaat op 1 september is de tijdelijke proefopstelling aan de Groenstraat om een veiligere schoolomgeving te creëren. Deze maatregel geldt maximaal één jaar en zal verder worden opgevolgd en geëvalueerd. Buurtbewoners ontvingen al een brief, zodat ze tijdig geïnformeerd zijn voor de start aangepaste verkeerssituatie.

Vanaf 1 september komen in de Groenstraat enkele ingrepen voor verkeersveilige doelstellingen. Voor het stimuleren van een veilige rijsnelheid komen in de Groenstraat tussen het rondpunt en de Overpelterbaan vier wegversmallingen met plooibakens. Flexibele paaltjes en een rubberen verkeerseiland zullen de weg versmallen. Verkeersborden duiden de wegversmalling aan.

Uit objectieve snelheidsmetingen blijkt dat in de Groenstraat de snelheidslimiet van 30 km/u in de variabele zone niet wordt gerespecteerd en dat 44% van de automobilisten in deze straat de toegestane snelheidslimiet van 50 km/u overtreedt. Door de snelheidslimiet beter te laten overeenkomen met de weginrichting en de omgeving, wordt de Groenstraat verkeersveiliger gemaakt.

Om de veiligheid voor de trage weggebruikers en schoolkinderen te verbeteren bij het oversteken komt er een bijkomende voetgangersoversteekplaats op een doordachte plek tussen de Sint-Jozefstraat en de trage weg, in combinatie met de bovenvermelde wegversmalling.

Rode loper voor zwakke weggebruikers

“Eksel-centrum wordt weer van onze inwoners”, stelt schepen van mobiliteit Martens. “Met gerichte maatregelen willen we de leefbaarheid en het verkeersveiligheidsgevoel in het centrum verhogen. We gaan voor straten waar iedereen zich op een veilige manier thuis voelt. We willen dat kinderen zich veilig met de fiets naar school kunnen verplaatsen en hun ouders hierbij een gerust gevoel krijgen. Veiliger verkeer creëren doen we door de rode loper uit te rollen voor de zwakke weggebruiker en automobilisten de opgegeven maximumsnelheid te laten respecteren. Dankzij deze maatregelen krijgen bewoners een opgeluchter gevoel en zijn ze zeker dat ook na de drukke verkeersuren Eksel-centrum vrij blijft van snelheidsduivels en gevaarlijke verkeerssituaties. Ons uitgangspunt is duidelijk: de veiligheid en het comfort van onze schoolgaande kinderen wordt meer dan ooit onze prioriteit”, besluit schepen Martens.

Doortocht Eksel: centrum comfortabeler maken

Ook gaf de gemeenteraad in juli al haar positief advies op het parkeerverbod en het weghalen van plantvakken in de Hoofdstraat in Eksel om een veilige verbinding te maken voor alle weggebruikers.

Schepen van openbare werken William Linmans kadert deze maatregelen. “Meer dan tien jaar geleden werd de doortocht in het centrum van Eksel onder handen genomen. Na heel wat kleine aanpassingen en ingrepen blijkt dat de Hoofdstraat nog steeds niet veilig aanvoelt voor de weggebruikers, zowel voor voetgangers, fietsers als voor automobilisten. Door het weghalen van de parkeerplaatsen en de plantvakken krijgen fietsers, voetgangers en de bewoners zelf meer ruimte, comfort en dus ook meer veiligheid. De vrijgekomen ruimte voor fietsers zetten we letterlijk in de verf met fietssuggestiestroken. Fietssuggestiestroken vergroten de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers en geven hen de nodige veilige ruimte op de weg.”

Samen zorgen voor veiliger verkeer

“We beseffen dat verandering niet vanzelf gaat en het even aanpassen wordt”, meent burgemeester Jan Dalemans. “Er komen nieuwe maatregelen, maar met één duidelijk doel voor ogen: de verkeersveiligheid van onze schoolgaande kinderen vooropstellen. De steun van onze inwoners is hierbij van groot belang. Samen trachten we voor een veiligere verkeersomgeving te zorgen”, besluit de burgemeester.