Verhuis - minderjarige kinderen

Als een minderjarige (jonger dan 18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de verblijfsregeling van het kind.

Voorwaarden

Minderjarige kinderen die verhuizen.

Procedure

STAP 1: aangifte
Er zijn twee mogelijkheden:

  • Wanneer beide ouders samenleven: het volstaat indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag.
  • Wanneer beide ouders niet samenleven: het volstaat dat een van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag en dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder.
    De gemeente moet de andere ouder in kennis stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om indien nodig een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.


STAP 2: inschrijving
Binnen de 15 dagen na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld naar de nieuwe verblijfplaats. Daarna wordt de minderjarige op het nieuwe adres ingeschreven. De datum van inschrijving is de datum van aangifte.


STAP 3: aanpassen van de nodige documenten
Na deze controle van politie kom je je aanbieden aan het snelloket om je identiteitskaart of kids-ID aan te laten passen. Vergeet zeker de PIN-en PUK-code niet.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of kids-ID;
  • Vonnis over de verblijfsregeling, indien hierover een uitspraak is.

Bedrag

Het aanpassen van het adres op je eID of kids-ID is gratis.


Contactinformatie