Vastgoedinformatie

Bij de aankoop of vervreemding van een stuk grond of een woning, gaat de notaris na welke stedenbouwkundige toestand rust op het onroerend goed alvorens de akte te verleiden. De notaris doet dit via notariële inlichtingen die hij of zij aanvraagt bij de dienst Bouwen en Wonen.

Het formulier vermeldt of voor het huis een bouwvergunning is afgeleverd, of alle constructies, zoals de woning, tuinhuisjes, ... vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied het gelegen is (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…), of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting, of er milieuvergunningen zijn afgeleverd, enzovoort.

De vastgoedinformatie wordt meestal door de notaris of de makelaar verschaft. Het aanvraagformulier vind je hier.

Stedenbouwkundig uittreksel aanvragen

Aan een aanvraag voor vastgoedinformatie zijn kosten verbonden. Deze vind je terug in het gemeentelijk belastingreglement.

Indien je meer informatie wenst, neem dan even contact op met de dienst Bouwen en Wonen.