Vastgoedinformatie

Bij de aankoop of vervreemding van een stuk grond of een woning, gaat de notaris na welke stedenbouwkundige toestand rust op het onroerend goed alvorens de akte te verleiden. De notaris doet dit via notariële inlichtingen die hij of zij aanvraagt bij de dienst Bouwen en Wonen.

Het formulier vermeldt of voor het huis een bouwvergunning is afgeleverd, of alle constructies, zoals de woning, tuinhuisjes, ... vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied het gelegen is (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…), of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting, of er milieuvergunningen zijn afgeleverd, enzovoort.

Hoe kan u uw aanvraag doen?

  • U bent notaris of notariaatsmedewerker: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • U bent vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • U bent burger, een andere professionele aanvrager of een overheidsinstantie: u kan uw aanvraag indienen door het webformulier in te vullen via onderstaande knop.

Stedenbouwkundig uittreksel aanvragen

Aan een aanvraag voor vastgoedinformatie zijn kosten verbonden. Deze vind je terug in het gemeentelijk belastingreglement.

Indien je meer informatie wenst, neem dan even contact op met de dienst Bouwen en Wonen.