Uittreksel strafregister

Online uittreksel strafregister aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

Dit is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn drie modellen:

 1. Model 1 (art. 595): het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 2. Model 1 (art. 596.1): voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer, ...
 3. Model 2 (art. 596.2): voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, animatie, ...) voor activiteit of werk in onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Je kan het uittreksel verkrijgen:

 • Per post;
 • Via uw E-box: via de “digitale brievenbus” e-box heb je toegang tot officiële documenten van de overheid. Je e-box moet wel eerst geactiveerd worden;
 • Aan het snelloket in het gemeentehuis.

Let op! Model 2 (art. 596.2) voor werken met minderjarigen wordt iets later afgeleverd omdat hier een aantal controles voor nodig zijn.

Procedure

Je komt je document afhalen aan het snelloket in het gemeentehuis:

 • Je hebt het uittreksel dringend nodig.
 • Je werkgever, vereniging of organisatie vult het aanvraagformulier in dat je vindt bij documenten en bezorgt het je terug.
 • Je gaat hiermee naar het gemeentehuis.
 • De gemeente vult het formulier onderaan in, dateert en ondertekent het en levert je het gevraagde uittreksel.

OF

Je wenst het document te ontvangen via de post:

 • Je werkgever, vereniging, organisatie... vult het aanvraagformulier in en bezorgt het je terug.
 • Je vult het online webformulier in voor de aanvraag en voegt het aanvraagformulier van je werkgever toe. Dit aanvraagformulier vind je bij documenten.
 • De gemeente vult het formulier onderaan je aanvraagformulier in, dateert en ondertekent het.
 • De gemeente stuurt je het uittreksel en je aanvraagformulier op per post.

 

Let op! Model 2 (art. 596.2) voor werken met minderjarigen wordt iets later afgeleverd omdat hier een aantal controles voor nodig zijn.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister is gratis.


Contactinformatie