Uittreksel naamswijziging

Online aanvragen

De akte van naamsverandering vermeldt:

 • De datum van verzoek;
 • De naam en voornamen;
 • De nieuwe naam van de betrokkene.

Voorwaarden

Voor akten van naamsverandering wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

 • Jezelf;
 • De echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • Je erfgenamen;
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd.

Zodra de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

 • Als de akte is opgemaakt na 31 maart 2019 kan deze online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel. Je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je het uittreksel van naamswijziging kan downloaden en afdrukken.
 • Je kan het uittreksel ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel van naamswijziging is gratis.


Contactinformatie