Toeristische logies opstarten

Logiesdecreet 

Wil je een toeristisch logies opstarten? Dan is het belangrijk dat je rekening houdt met het logiesdecreet van Toerisme Vlaanderen. Het logiesdecreet moet de toerist veiligheid en basiskwaliteit garanderen. Daarom moet elk toeristisch logies voldoen aan zeven basisnormen:
 
 • Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
 • De voor toeristen toegankelijke ruimtes moeten voldoende proper en onderhouden zijn. 
 • Je beschikt over een brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
 • De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
 • Je beschikt over een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
 • Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur). 
 • Je stelt informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.

Deze zeven voorwaarden gelden voor elk type logies. Daarnaast zijn er voorwaarden verbonden aan speciefieke logietypes. Deze vind je hieronder terug.

Type logies

Wanneer je voldoet aan alle bovenvermelde voorwaarden, bepaal je in functie van de kenmerken van je logies tot welk type logies het kan behoren. Het logiesdecreet verdeelt het aanbod in twee grote categorieën: 

Hotel
B&B
Vakantiewoning
Hostel

Camping
Camperterrein
Vakantiepark

Aanmelden is verplicht

Voor alle bovenvermelde logiesvormen geldt een aanmeldingsplicht. Wanneer u zich niet minimaal aanmeldt bij Toerisme Vlaanderen, mag u geen logies uitbaten. Dit is een absoluut minimum en kan eenvoudig aangevraagd worden via het uitbatersportaal voor logiesuitbaters. 

Erkenning is een pluspunt

Daarnaast kan je je logies gratis laten erkennen door Toerisme Vlaanderen via het uitbatersportaal of het papieren aanvraagformulier. Aan deze vrijwillige erkenning zijn geen bijkomende voorwaarden verbonden. De gemeente Hechtel-Eksel adviseert alle logies op haar grondgebied dit te doen.

Een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen maakt daarna een afspraak voor een controlebezoek en een adviserend gesprek. Gebruik je de beschermde benaming hotel, B&B, vakantiewoning, camping of vakantiepark, dan berekent de logiesadviseur spontaan ook het comfortniveau van je logies. Je kiest zelf of je een erkenning met of zonder comfortclassificatie neemt.

Voordelen van een erkenning zijn:

 • Het erkenningsschild toont (potentiële) toeristen dat de veiligheid en kwaliteit van jouw logies in orde zijn het schild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk vormt een on- en offline kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt.
 • Je krijgt toegang tot het gebruik van ‘sterren’.
 • Je krijgt toegang tot logiessubsidies en (voor rechtspersonen) de subsidieoproep 'iedereen verdient vakantie'. 
 • Je kan een toegankelijkheidslabel aanvragen voor je logies.
 • De gemeente Hechtel-Eksel neemt je mee in al haar (toeristische) promotie. Dit geldt niet voor logies die enkel aangemeld zijn.

Stedenbouwkundige verplichtingen

Om ook stedenbouwkundig in orde te zijn, adviseren we om ook contact op te nemen met de dienst bouwen en wonen van de gemeente Hechtel-Eksel. Zij kunnen je vertellen of je woning, terrein en de ligging hiervan geschikt is en welke veranderingen er eventueel nodig zijn. 

Toerisme Vlaanderen vraagt sinds het logiesdecreet van 2016 geen stedenbouwkundige attesten meer op maar toch raden we ten sterkste aan om in orde te zijn met alle geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Maak een afspraak


Contactinformatie

Contactpersonen