Toegangskaart recyclagepark

Toegangskaart aanvragen

Om toegang te krijgen tot het recyclagepark, dien je in het bezit te zijn van een elektronische identiteitskaart of toegangskaart.

Kmo’s en verenigingen zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart. Als prticulieren krijg je toegang via je elektronische identiteitskaart. 

Voorwaarden

Een kmo en een vereniging heeft geen recht op vrijstellingen. Zij betalen vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren.

Een kmo mag geen bedrijfsafval – restproduct van fabricage – afleveren op het park. Het ticket dat u ontvangt bij het verlaten van het park, geldt als factuur. 

De volgende personen of instanties kunnen een toegangkaart aankopen:

  • Ondernemingen (elke afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op het grondgebied van Hechtel-Eksel van enige natuurlijke persoon, rechtspersoon, feitelijke vereniging of inrichting, die als hoofd- en/of bijkomende activiteit een zelfstandig of vrij beroep uitoefent of een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent dan wel een gemeenschapstaak vervult)
  • Tweede verblijven
  • Toekomstige inwoners die aan het (ver)bouwen zijn in Hechtel-Eksel. De geldigheidsduur is beperkt tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente.
  • Residenties

Procedure

Je vraagt je toegangskaart bij voorkeur aan via het aanvraagformulier van Limburg.net. Je kan het ook telefonisch aanvragen bij Limburg.net op het gratis nummer +32 800 90 720.

Bedrag

€15 per toegangskaart 

Op het recyclagepark heb je als kmo of vereniging geen recht op vrijstellingen. Je betaalt vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd voor recycleerbaar afval.

Regelgeving

Erfgenamen van een overleden alleenstaande personen kunnen een overlijdenskaart aanvragen. De geldigheidsduur van deze toegangskaart is beperkt tot 31 december van het lopende jaar.

Deze 'overlijdenskaart' is gekoppeld aan de directe inning, rekening gehouden met het overblijvende quotum van de overleden persoon.

Deze kaart wordt gratis ter beschikking gesteld.


Contactinformatie