Subsidieaanvraag jeugdprojectcheque en fuifbussen

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Je kan langs deze weg de jeugdprojectcheque of subsidie aanvragen om met fuifbussen jouw evenement veiliger te maken. Volgende voorwaarden moet je wel naleven:

Jeugdprojectcheque:

 1. De voorgestelde activiteit moet beschouwd kunnen worden als een jeugdinitiatief, voor en door kinderen en/of jongeren;
 2. De voorgestelde activiteit situeert zich binnen de hedendaagse jongerencultuur en stelt zich open voor elk(e) kind en/of jongere;
 3. Samenwerkingsverbanden worden aangemoedigd;
 4. Het organiserende jeugdinitiatief doet een aanvraag. Na advies van de jeugddienst neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over het subsidiebedrag;
 5. Het bedrag van de jeugdprojectcheque moet volledig besteed worden aan de organisatie van de voorgestelde activiteit;
 6. Het jeugdinitiatief verklaart zich bereid tot terugbetaling van het toegekende bedrag bij niet-uitvoering van de voorgestelde activiteit;
 7. Het jeugdinitiatief maakt zijn activiteit bekend bij het grote publiek door middel van gerichte promotiekanalen en gebruikt daarbij altijd het gemeentelogo. Dit logo wordt door de gemeente ter beschikking gesteld;
 8. Na de activiteit bezorgt het jeugdinitiatief een kort verslag van de activiteit.

Fuifbussen:

 1. Reeds een positieve aanvraag en goedkeuring tot subsidie ontvangen hebben vanuit de provincie Limburg;
 2. Een erkende jeugdvereniging van Hechtel-Eksel zijn;
 3. De erkende jeugdvereniging(en) van Hechtel-Eksel is (zijn) de enige organisator van de fuif die plaatsvindt in de gemeente Hechtel-Eksel;
 4. Er kan maximaal ondersteuning gevraagd worden voor 3 bussen.
 5. Het organiserende jeugdinitiatief doet een aanvraag. Na advies van de jeugddienst neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing;
 6. Het jeugdinitiatief maakt zijn activiteit bekend bij het grote publiek door middel van gerichte promotiekanalen en gebruikt daarbij altijd het gemeentelogo. Dit logo wordt door de gemeente ter beschikking gesteld;

1. Contactgegevens verantwoordelijke jeugdinitiatief

Adresgegevens 1

2. Jeugdprojectcheque

Promotie

3. Fuifbussen