Subsidie voor kleine landschapselementen en trage wegen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Online aanvragen van de subsidie voor kleine landschapselementen en trage wegen.

Adresgegevens 1
Ligging van onderwerp aanvraag op zelfde perceel als woonplaats? *
Adresgegevens ligging plantgoed
Ligging van het perceel volgens het gewestplan *
Het gaat om: *
De aanvraag betreft *
Onderhoudssubsidie voor een *
Aan weerzijde van een Trage weg *
Ik ben de eigenaar van het perceel waarop de subsidie van toepassing is *
Ik heb toestemming van de eigenaar van het perceel om de subsidieerbare werken uit te voeren *