Subsidie opstart B&B

Subsidiereglement raadplegen Subsidie aanvragen
Schild erkenning B&BOm het aanbod aan toeristische logies in onze gemeente te verhogen, besliste het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel om een subsidie van €500 toe te kennen aan een opstartende Bed and Breakfast.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de uitbater aan de gestelde voorwaarden voldoen, zoals opgenomen in het subsidiedossier dat je hier kan raadplegen. 

 

Belangrijkste vereisten

  • De B&B moet gevestigd zijn in Hechtel-Eksel.
  • De uitbater moet over de nodige stedenbouwkundige en zo nodig andere vergunningen beschikken. Indien voor de inrichting van een B&B geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, verklaart de uitbater dit in de aanvraag.
  • De uitbater moet voldoen aan de normen desgevallend door Toerisme Limburg en/of Toerisme Vlaanderen opgelegd om een toeristisch logement van het type B&B uit te baten.
  • De uitbater moet over een gunstig verslag van de brandweer beschikken.
  • Indien de uitbater een huurder is, levert hij een schriftelijk bewijs van de eigenaar van het goed waarin deze toestemming verleent om het gebouw toeristisch uit te baten. 
  • De uitbater verwijst de gasten naar de toeristische mogelijkheden die Hechtel-Eksel biedt, door bv. brochures, folders of kaarten aan te bieden. Of de uitbater verwijst in de inrichting van de B&B naar natuurlijke en/of cultuurhistorische elementen van Hechtel-Eksel.

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie, dient de uitbater van een nieuw opgestarte B&B dit aanvraagformulier, ten laatste 3 maanden na de opening van de B&B, ingevuld door te sturen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de aanvraag. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van het genomen besluit.

Wens je meer informatie of dien je je aanvraag graag op papier in, maak dan een afspraak met de dienst toerisme via toerisme@hechtel-eksel.be  


Contactinformatie

Contactpersonen