Pedicurebonnen

Voetverzorging is belangrijk. We lopen de hele dag op onze voeten en dus eisen ze een degelijke verzorging. Voetverzorging kan verleend worden door professionele pedicures aan huis.

Het OCMW voorziet jaarlijks 8 pedicurebonnen per persoon die je 5 euro korting geven per verzorging.

Voorwaarden

  • Inwoner van Hechtel-Eksel
  • Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • Je woont thuis
  • De pedicure heeft een overeenkomst met het OCMW

Daarnaast voldoe je aan één van de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt
  • Je hebt een attest van FOD Sociale Zekerheid dat een verminderde zelfredzaamheid aantoont van ten minste 9 punten
  • Je hebt een attest van de kinderblijslag dat bevestigt dat je geniet van verhoogd kindergeld omwille van een handicap van minstens 66%
  • een  verklaring van een geneesheer-specialist met woordelijk de volgende tekst : ”Ondergetekende,... , bevestigt dat... (naam, adres aanvrager) een dringende behoefte heeft aan voetverzorging, in de onmogelijkheid verkeert deze zelf uit te voeren en aangewezen is op hulp van derden.”

Procedure

Neem telefonisch contact op met de seniorendienst of kom langs de snelbalie van het OCMW.


Contactinformatie