Laatste wilsbeschikking - wijze van begraven of crematie

Het registreren van een wilsbeschikking kan enkel op AFSPRAAK.

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in een wilsbeschikking (wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling), een document dat je kan opvragen bij de dienst burgerlijke stand.

In de wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie;
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Je kan je wilsbeschikking steeds wijzigen. Dit doe je via een nieuwe aanvraag. Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan je wilsbeschikking.

Voorwaarden

Om een wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling te tekenen, moet je minstens 16 jaar zijn.

Procedure

Maak een afspraak

Jouw beslissing over de wijze van teraardebestelling kan je laten vastleggen in het bevolkingsregister bij de dienst burgerlijke stand. 

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor begraving of crematie.

Bij crematie zijn er meerdere mogelijkheden:

 • Begraving van de as binnen een begraafplaats in een bestaand graf of in een urnengraf;
 • Bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium);
 • Verstrooiing van de as: in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • Begraving of verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige en mits toestemming van de eigenaar van het terrein);
 • Bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.


Hoe kan ik een ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Geen ritueel;
 • Katholieke godsdienst;
 • Protestantste godsdienst;
 • Anglicaanse godsdienst;
 • Orthodoxe godsdienst;
 • Joodse godsdienst;
 • Islamitische godsdienst;
 • Vrijzinnige geloofsovertuiging;
 • Neutraal filosofische overtuiging.

Keuze gemeente

Het is mogelijk om via een wilsbeschikking, de gemeente waar je wil begraven worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden, aan te duiden.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Een ingevuld formulier inzake de wijze van teraardebestelling. Je vindt een aanvraagformulier bij documenten.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Ouders kunnen in plaats van hun kind een wilsverklaring ondertekenen wanneer het kind jonger is dan 16 jaar.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.


Contactinformatie