Openbaarheid van bestuur

Recht op inzage, uitleg, kopie

Burgers, verenigingen, bedrijven, ... iedereen kan bij de gemeente en het OCMW documenten die in hun bezit zijn, inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van bekomen. Dat noemen we openbaarheid van bestuur.

De openbaarheid van bestuur volgt onder andere het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. Meer info vind je op www.vlaanderen.be/openbaarheid of via het secretariaat bij Glauke Colaers, 011 89 11 15.

Hoe aanvragen?

Een geldige aanvraag tot inzage, uitleg of een kopie i.h.k.v. openbaarheid van bestuur dien je in:

  • Online via dit formulier. Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.
  • Schriftelijk via dit document. Stuur het volledig ingevulde document per brief naar Gemeentebestuur Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, of per mail naar info@hechtel-eksel.be

Uitzonderingen

Openbaarheid van bestuur geldt voor alle bestuursdocumenten, behalve in uitzonderlijke gevallen. Zo is het onder meer wettelijk verboden om persoonsgegevens van anderen in te kijken.


Contactinformatie