Naamswijziging - familienaam

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt je, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

  • Je bent Belg, erkende vluchteling of staatloze.
  • Je motiveert duidelijk waarom je de naamsverandering wil.
  • Er zijn ernstige redenen.
  • De gevraagde naam geeft geen aanleiding tot verwarring.
  • De gevraagde naam kan jou of derden niet schaden.

Procedure

STAP 1:
Je dient je aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

STAP 2:
De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.

STAP 3:
Na de naamswijziging ben je verplicht ook je identiteitskaart en rijbewijs te vernieuwen.


Contactinformatie