Recyclagepark

Hechtel-Eksel beschikt over een recyclagepark dat wordt uitgebaat door Limburg.net. Het recyclagepark is geautomatiseerd en maakt gebruik van weegbruggen om te meten hoeveel kilogram betalende afvalsoorten afgeleverd worden. Zo wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ in praktijk gebracht.

Voorwaarden

Je kan toegang krijgen tot het recyclagepark met je eID of een toegangskaart. Je kan met je afval ook terecht in een van de andere recyclageparken van Limburg.net.

OPENINGSUREN TIJDENS DE ZOMER
(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd)

maandaggeslotengesloten
dinsdag9 - 12.30 uur13 - 18 uur
woensdag9 - 12.30 uur13 - 17 uur
donderdag9 - 12.30 uur13 - 17 uur
vrijdag9 - 12.30 uur13 - 17 uur
zaterdag9 - 12.30 uur

13 - 16 uur

zondaggeslotengesloten

OPENINGSUREN TIJDENS DE WINTER
(vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd)

maandaggeslotengesloten
dinsdag9 - 12.30 uur13 - 16 uur
woensdag9 - 12.30 uur13 - 16 uur
donderdag9 - 12.30 uur13 - 16 uur
vrijdag9 - 12.30 uur13 - 16 uur
zaterdag9 - 12.30 uur13 - 16 uur
zondaggeslotengesloten

Het park is geslotenop zondag, maandag en op volgende feestdagen:

 • 1 januari (Nieuwjaar)
 • 2 januari
 • 1 mei (dag van de arbeid)
 • Hemelvaart
 • 21 juli (nationale feestdag)
 • 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • 1 november (Allerheiligen)
 • 11 november (Wapenstilstand)
 • 25 december (kerstmis)
 • 26 december (tweede kerstdag)
 • Op 24 en 31 december is het park gesloten in de namiddag
  en dus open van 9 tot 12.30 uur.

Procedure

Alle Limburg.net-parken zijn geautomatiseerd en werken met dezelfde quota en tarieven. Elk bezoek wordt geregistreerd. Er zijn drie quota, berekend op de normale jaarlijkse afvalproductie van een gezin. Een quotum is het maximale gewicht dat je jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) gratis naar het recyclagepark kan brengen. Zolang je die quota niet overschrijdt, moet je niet betalen. Voor de aflevering van sommige afvalfracties dient onmiddellijk betaald te worden. 

Meebrengen

Toegang particulieren

Je kan toegang krijgen tot het recyclagepark met je elektronische identiteitskaart. 

Toegang kmo's en verenigingen

Je kan toegang krijgen tot het recyclagepark met een toegangskaart. Alle informatie vind je hier

Bedrag

Limburg.net werkt met vier quota, berekend op de normale afvalproductie van een gezin. Een vrijstelling is het maximale gewicht dat je jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) gratis naar het recyclagepark kan brengen. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar en zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar. Ze zijn ruim voldoende voor wie normale hoeveelheden naar het park brengt. Zolang je de vrijstellingen niet overschrijdt, moet je niets betalen.

Niet voor elke afvalsoort is echter een vrijstelling vastgesteld. Sommige afvalsoorten kan je altijd gratis brengen, voor andere moet je vanaf de eerste kilogram betalen.

 Vrijstellingen

AfvalsoortVrijstelling
Recycleerbaar afvalOnbeperkt
Groenafval400 kg/gezin
Zuiver bouwpuin1000 kg/gezin
Asbest600 kg/gezin

* Recycleerbaar afval = afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), autobanden en -batterijen, frituurolie en -vet, holglas, KGA, kaarsresten, kunststoffen, kurkresten, metalen, motorolie, papier en karton, piepschuim, pmd (in de blauwe zak), textiel, tl-lampen en vlakglas.

 Tarieven die aangerekend worden na overschrijding vrijstelling

AfvalsoortPrijs
Groenafval€ 0,05/kg
Zuiver bouwpuin€ 0,025/kg
Asbest€ 0,08/kg

Altijd betalend

AfvalsoortPrijs
Grond€ 0,05/kg
Hout€ 0,11/kg
Porselein/tegels€ 0,08/kg
Grofvuil€ 0,18/kg
Roofing€ 0,18/kg

Regelgeving

 • Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
 • Kohier- en contantbelastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Tariefreglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op het geautomatiseerd intercommunaal recyclagepark.

Contactinformatie