Maatregelen voor veiliger verkeer in Eksel-centrum

3
apr
2024

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de doortocht van de gewestweg N747 in Eksel wordt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Hoofdstraat onder handen genomen. De werken starten op maandag 8 april en zullen een drietal weken duren. Schepen van Mobiliteit Theo Martens: ‘Met gerichte maatregelen willen we de leefbaarheid en het verkeersveiligheidsgevoel in het centrum verhogen.’

Alle maatregelen op een rijtje:

  1. Herinrichting van de Hoofdstraat: weghalen van plantvakken en aanleg fietssuggestiestroken
  2. Parkeerverbod in de Hoofdstraat
  3. Aanpassing zone 30 in Eksel-centrum
  4. Inwerkingtreding van de trajectcontrole na de werkzaamheden

Ontdek hier het overzicht van alle maatregelen over de doortocht in Eksel-centrum

 

1 Herinrichting Hoofdstraat: weghalen plantvakken en aanleg fietssuggestiestroken

Om de continuïteit van de fietsinfrastructuur te verbeteren en om het wegbeeld meer in lijn te brengen met de gewenste gereden snelheid worden fietssuggestiestroken aangebracht op de N747.

Met duidelijke fietssuggestiestroken krijgen actieve weggebruikers de nodige aandacht en ruimte. We verhogen hiermee het verkeersveiligsheidsgevoel en de leefbaarheid van de buurt.

Daarnaast hebben de plantvakken in de Hoofdstraat onbedoelde en verontrustende gevolgen met zich meegebracht. Het verwijderen van de plantvakken verbetert het zicht en voorkomt potentieel gevaarlijke verkeerssituaties.

Onderstaand beeld wordt weldra verleden tijd: de plantvakken worden verwijderd, er komt een parkeerverbod en met fietssuggestiestroken krijgen fietsers een duidelijke plek in het straatbeeld. Samen zetten we ons in voor een veilige en leefbare verkeersomgeving. 

2 Parkeerverbod in de Hoofdstraat

Het verwijderen van de parkeerplaatsen en het instellen van een parkeerverbod verhoogt het comfort voor fietsers, voetgangers en bewoners, en draagt daarmee bij aan een verhoogd veiligheidsniveau.

‘Door de Hoofdstraat herin te richten trekken we de kaart van de bewoners met straten op mensenmaat waar jong en oud zich op een veilige manier kan verplaatsen’, licht schepen Martens toe.

 

3 Aanpassing zone 30 in Eksel-centrum

De zone 30 wordt aangepast om de weggebruiker voldoende tijd te geven om af te remmen voordat deze de camera voorbij rijdt. De zone 30 zal voortaan starten vanaf het Marktplein in Eksel in plaats van aan de Hoofdstraat.

 

4 Inwerkingtreding van de trajectcontrole na de werkzaamheden

‘In het straatbeeld wordt de trajectcontrole en de nieuwe verkeerssituatie duidelijk zichtbaar aangeduid’
- Burgemeester Jan Dalemans

Het Agentschap Wegen & Verkeer wenst een trajectcontrole: tussen het Marktplein en de Kerkstraat zal er een trajectcontrole komen met een snelheidslimiet van 30 km/u. Deze wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Politiezone Kempenland is verantwoordelijk voor de handhaving.

De voornaamste motivatie is de overdreven snelheid: een aanzienlijk aantal bestuurders negeert consequent de geldende snelheidslimieten, ondanks de verantwoordelijke houding van velen die deze regels wél naleven. Deze overtredingen brengen de veiligheid van de straat in gevaar en vormen een grote bron van bezorgdheid.

Veelgestelde vragen trajectcontrole

‘In het straatbeeld wordt de trajectcontrole en de nieuwe verkeerssituatie duidelijk zichtbaar aangeduid’, stelt burgemeester Jan Dalemans. ‘Werfdoeken met de aanduiding 'zone 30' zullen weggebruikers bewust maken van de geldende snelheidslimiet in de Hoofdstraat.

Met snelheidsdiplays worden ze ook herinnerd aan de juiste snelheidslimiet, wat bijdraagt aan een veiligere omgeving. De trajectcontrole zal pas geactiveerd worden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.’

 

Ontdek hier het overzicht van alle maatregelen over de doortocht in Eksel-centrum

 


Contactinformatie