Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, ook wel het LOK genoemd, is een lokaal netwerk rond kinderopvang dat iedereen samenbrengt die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, de opvoedingswinkel, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Twee keer per jaar wordt er een vormingsavond georganiseerd vanuit het LOK. Ook wordt er gewerkt rond bepaalde thema's die op dat moment spelen bij ouders, kindbegeleiders, kinderen, ...


Contactinformatie