Lokaal cliëntoverleg

Als er verschillende hulpverleners je helpen om je situatie te verbeteren, is het soms moeilijk om het overzicht te houden over wie, wat, wanneer, precies zal doen. Vaak weten hulpverleners zelfs niet dat ze aan dezelfde persoon hulp bieden.

Het Lokaal Cliëntoverleg of 'rond de tafel gesprek' is een vergadering met jou en alle hulpverleners samen. Een maatschappelijk werker van het sociaal huis organiseert deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst bespreekt iedereen de problemen en zeker zo belangrijk, alles wat goed loopt. Het doel van iedereen op de bijeenkomst is samen te zoeken naar een oplossing. Afspraken worden gemaakt van wat volgens jou, eerst moet gebeuren, wat je zelf kan en wat je vraagt van hulpverleners.

Voorwaarden

  • Inwoner van Hechtel-Eksel;
  • Betrokkene gaat akkoord met het overleg.
  • Betrokkene is aanwezig bij het overleg.
  • Er zijn meerdere hulp - of zorverleners.

Procedure

Neem contact op met de overlegcoördinatoren, Martine Schoofs en Els van de Vorst. 


Contactinformatie

Contactpersonen