Inlichtingenformulier milieu- en natuurverenigingen

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging

Sinds 2016 verloopt de toekenning van de subsidies voor erkende milieu- en natuurverenigingen volledig via de milieudienst.

Voor het ontvangen van de vastgelegde milieusubsidie dien je als erkende milieu- en natuurvereniging jaarlijks vóór 15 september (jaar n) het inlichtingenformulier voor milieu- en natuurverenigingen in te vullen.

Zonder de informatie van het inlichtingenformulier beschikken we niet over de meest recente informatie van de vereniging en kan er niet overgegaan worden tot het uitbetalen van de vastgelegde subsidie.

1. Algemene informatie over de milieu-of natuurvereniging

Adres van de plaatselijke zetel
Ontvangt de vereniging al via een andere instantie subsidies? *

2. Algemene informatie over het dagelijks bestuur

Contactgegevens voorzitter

Contactgegevens secretaris

De vereniging verklaart hierbij dat de gegevens correct en naar waarheid ingevuld werden. *