Inlichtingenformulier cultuurverenigingen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Jaarlijks vóór 15 september (jaar n) geven de erkende cultuur- en buurtverenigingen via het inlichtingenformulier een overzicht van de activiteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n). Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend.

De persoonsgegevens die we verzamelen door het invullen van dit formulier worden gebruikt door de cultuurdienst voor communicatie met de vereniging gedurende het volgende werkjaar. Verder worden ze voor geen enkel ander doeleinde ingezet. Meer informatie op www.hechtel-eksel.be/privacy.

1. Algemene informatie over de vereniging

Adres van de plaatselijke zetel
Ontvangt de vereniging al via een andere instantie subsidie? *

2. Algemene informatie over het dagelijks bestuur

Contactgegevens voorzitter

Contactgegevens secretaris

3. Informatie over de werking van de vereniging

Op basis van de hieronder opgevraagde gegevens wordt de bonussubsidie berekend. Enkel activiteiten die plaatsvinden in Hechtel-Eksel én toegankelijk zijn voor een groot publiek (niet enkel eigen leden) komen in aanmerking voor deze subsidie. Registreer dus enkel activiteiten die aan deze voorwaarden voldoen (punt 1, 2, 3, 4, 5 en 7)

Opmerking 1: 'met eigen inbreng' betekent dat de vereniging zelf ook optreedt of eigen werk toont.

Opmerking 2: verenigingen die een toekenning hebben voor een boeken- of cultuurcheque mogen deze activiteit niet meer meetellen.

Opmerking 3: het werkjaar loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n).

0. Activiteitenkalender

1. Aantal georganiseerde toneel- en dansvoorstellingen en concerten

Opgelet: maximum 4 per titel. Bijvoorbeeld: indien een bepaald toneelstuk 10 keer wordt opgevoerd, tellen er maar 4 opvoeringen mee.

2. Aantal georganiseerde tentoonstellingen, filmvoorstellingen, multimediale projecties en opendeurdagen met educatieve, folkloristische en/of artistieke waarde

Opgelet: maximum 4 per titel. Bijvoorbeeld: indien een bepaalde filmvoorstelling 10 keer wordt vertoond, tellen er maar 4 vertoningen mee.

3. Aantal georganiseerde socio-culturele en educatieve manifestaties met bovenlokale uitstraling

4. Aantal georganiseerde tornooien, wedstrijden of optochten

Opgelet: het maximum is 4.

5. Aantal georganiseerde lessenreeksen en educatieve rondleidingen

Opgelet: een lessenreeks bestaat minimum uit 3 lessen.

6. Tijdschrift, nieuwsbrief, website en andere digitale communicatiekanalen

7. Samenwerking (30 punten)

Medewerking aan een activiteit georganiseerd door de gemeente, de gemeentelijke diensten of adviesraden.

8. Algemene Vergadering van de Cultuurraad (20 punten)

Aanwezig tijdens de voorbije Algemene Vergadering van de Cultuurraad? Opmerking: owv Corona-maatregelen is er de voorbije werkjaren geen AV geweest. Elke vereniging mag 'ja' aanvinken voor deze vraag. *

9. Jubilerende verenigingen

De vereniging vierde het voorbije werkingsjaar haar:

10. Ledenaantal (indien meer dan 50 leden uit Hechtel-Eksel: 1 punt per extra lid, met een maximum van 100 punten)

De vereniging verklaart hierbij dat de gegevens correct en naar waarheid ingevuld werden. *