Inlichtingenformulier buurtverenigingen

  • 1Gegevens
  • 2Bevestiging

Jaarlijks vóór 15 september (jaar n) geven de erkende cultuur- en buurtverenigingen via het inlichtingenformulier een overzicht van de activiteiten van het afgelopen werkjaar dat loopt van 1 september (n-1) tot en met 31 augustus (n). Op basis van deze gegevens wordt het jaarlijks uit te keren subsidiebedrag berekend.

De persoonsgegevens die we verzamelen door het invullen van dit formulier worden gebruikt door de cultuurdienst voor communicatie met de vereniging gedurende het volgende werkjaar. Verder worden ze voor geen enkel ander doeleinde ingezet. Meer informatie op www.hechtel-eksel.be/privacy.

1. Algemene informatie over de buurtvereniging

Adres plaatselijke zetel
Ontvangt de buurtvereniging al via een andere instantie subsidie? *

2. Algemene informatie over het dagelijks bestuur

Contactgegevens voorzitter

Contactgegevens secretaris

3. Informatie over de werking van de buurtvereniging

4. Aanvraag bonussubsidie (vrijblijvend)

De vereniging verklaart hierbij dat de gegevens correct en naar waarheid ingevuld werden. *