Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Voorwaarden

  • 65 plussers
  • Ouderen voor wie de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn
  • Je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • Je verblijft in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de seniorendienst. 

Maak een afspraak

Meebrengen

Identiteitskaart met pincode

Uitzonderingen

U moet meestal geen aanvraag indienen voor IGO aangezien de pensioendienst automatisch uw dossier onderzoekt als u uw pensioen aanvraagt. 


Contactinformatie