Elektronische identiteitskaart (eID)

Het aanvragen van een elektronische identiteitskaart kan enkel op AFSPRAAK.

De eID is een bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. 
Hij bewijst je nationaliteit en identiteit, ook in andere EU-landen en doet ook dienst als reisdocument waarmee je binnen de EU kan reizen.

Geldigheid (terug te vinden op de voorzijde van je eID):

 • Een eID tot de leeftijd van 18 jaar blijft 6 jaar geldig.
 • Een eID tot de leeftijd van 75 jaar blijft 10 jaar geldig.
 • Een eID vanaf de leeftijd van 75 jaar blijft 30 jaar geldig.

Als je met behulp van je identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig worden bijgewerkt. Om geen problemen bij het lezen van je nieuwe kaart te ondervinden, vragen we om de eID-software te updaten via eid.belgium.be

Voorwaarden

 • Je hebt de Belgische nationaliteit;
 • Je bent ten minste 12 jaar oud;
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Procedure

Vanaf 12 jaar, of als de geldigheidsperiode van je eID verloopt en je deze moet laten vernieuwen,
ontvang je automatisch een oproepingskaart

Vanaf 15 jaar is iedere Belg verplicht om zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.

 

STAP 1:
Maak een afspraak met de dienst burgerzaken en neem je oproepingskaart mee.
Hier kan je je eID laten vernieuwen.

Maak een afspraak

STAP 2: 
Twee weken na de aanvraag van je eID ontvang je een brief met PIN- en PUK-code op je domicilieadres. De eID kan dan afgehaald worden aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 • Je PIN-code heb je nodig telkens je je eID wil gebruiken;
 • Je PUK-code heb je nodig om je pincode de eerste keer in te stellen, wanneer je je pincode niet meer weet of wilt deblokkeren.

 

STAP 3:
Meld je met PIN- en PUK-code
aan het snelloket om je nieuwe eID af te halen. PIN- en PUK-code zijn nodig om je identiteitskaart te activeren. Dit kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Let op! Je moet de nieuwe identiteitskaart persoonlijk afhalen omwille van de vingerafdrukken

Meebrengen

Aanvraag eID:

 • Je oproepingskaart;
 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld op de oproepingskaart;
 • Je huidige identiteitskaart of, in geval van diefstal van je oude identiteitskaart, het vervangingsattest uitgegeven door de politie.

 

Afhalen eID:

 • Je oude identiteitskaart;
 • Je PIN- en PUK-code die je per post ontving;
 • In geval van diefstal van je oude identiteitskaart: het vervangingsattest opgemaakt door de politie.

Bedrag

Het aanmaken van de eID kost €20 en duurt een tweetal weken.

Je nieuwe eID dringend nodig? 
Volg de spoedprocedure:

 • Wanneer je je eID aanvraagt vóór 15u, kan je de kaart één werkdag later in het gemeentehuis afhalen. Hiervoor betaal je €115.
 • Wanneer je je eID aanvraagt vóór 15u, kan je de kaart 4,5u later zelf in Brussel afhalen en betaal je €150.

Uitzonderingen

Verlies of diefstal
Bij verlies of diefstal van je eID laat je je kaart allereerst blokkeren. Je kan hiervoor 24/24 terecht bij DOC STOP op het gratis telefoonnummer 00800 2123 2123.

 • Bij diefstal van je eID meld je je bij de politie.
 • Bij verlies van je eID meld je je bij de dienst burgerzaken.

Gemeente of politie geven je een vervangingsattest dat al je gegevens bevat en tijdelijk je eID vervangt.

Verlies van codes
Ben je je codes vergeten of verloren? Vraag dan een nieuwe PIN- en PUK-code aan via mybelgium.be of via de dienst burgerzaken.


Contactinformatie