Het Geheim Kerkhof

 

Korte geschiedenis

Het Nationaal monument ter ere van het Verzet in Limburg, ook gekend als het "Geheim Kerkhof" was tijdens de Tweede Wereldoorlog een geheime executie- en begraafplaats van de Duitse bezetter voor verzetslieden en andere gevangenen. 

Begin 1942 besliste het Duitse opperbevel om op een afgelegen plaats nabij het oefenterrein een geheime begraafplaats op te richten voor alle gevangenen, geëxecuteerd in België en om er ter plaatse terechtstellingen uit te voeren.

Op de executieplaats staan nog 4 executiepalen voor een replica van de kogelvanger van opgestapelde boomstammen. Een stukje verder werden de slachtoffers begraven en kregen ze paaltje met een nummer.

Na de bevrijding in september 1944 vond men 204 graven, respectievelijk van 174 weerstanders, van wie de namen bekend zijn, twintig onbekenden. In de periode 1945-1947 werden de lijken opgegraven en naar hun respectievelijke gemeenten overgebracht. andere lichamen werden overgebracht naar militaire kerkhoven.

Ter herinnering werd in 1950 een Monument voor de Weerstand geplaatst op de executieplaats en werd de plaats "duin der gefusilleerden" genoemd. Sinds 1984 staan bij het gedenkteken op de gewezen begraafplaats vier rijen met 174 kruisen.

Via de QR-codes op de achterzijde van de graven kan je meer informatie lezen over de overledenen. Dit kan via: QR-codes geheim kerkhof

Bezoeken

Het is toegestaan op individuele basis het Monument te bezoeken op zater-, zon- en feestdagen en dit van zonsopgang tot zonsondergang. De toegang verloopt via de Kamperbaan en de doorgang E (Echo).

Uit veiligheidsoverwegingen (Militaire Oefeningen) staat men tijdens de week geen bezoeken op individuele basis toe.

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om enerzijds ter plaatse plechtigheden te organiseren en anderzijds groepsbezoeken te brengen mits voorafgaande goedkeuring van Kamp BEVERLO. Zij bekijken dan of dit bezoek verenigbaar is met de militaire activiteiten van dat ogenblik.

Dit kan via volgend mailadres KAMPBEVERLO-PLANB-PLANNING@mil.be