Hemelwater- en droogteplan Hechtel-Eksel

Water is van levensbelang voor mens en natuur. Echter, wordt onze regio jaar na jaar meer geconfronteerd met paradoxale extremen - enerzijds de stortvloeden die overstromingen veroorzaken en anderzijds de droogteperiodes die watertekorten creëren. Deze toenemende schommelingen in neerslagpatronen verstoren niet alleen onze ecosystemen, maar hebben ook diepgaande gevolgen voor de landbouw en lokale ontwikkelingen.

Met dit hemelwater- en droogteplan leggen we een degelijke basis voor een veerkrachtige en duurzame toekomst


Dit plan is geen luxe, maar een noodzakelijk hulpmiddel om de uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan. Het verenigt technische expertise met lokale inzichten en strekt zich uit tot alle aspecten van waterbeheer. Het is tot stand gekomen door middel van een participatief proces met de verschillende instanties die betrokken zijn bij het watersysteem in de gemeente Hechtel-Eksel. Een hemelwater - en droogteplan is een langetermijnvisie op hoe het watersysteem van de gemeente zou moeten evolueren tot een klomaatrobuust en duurzaam systeem. Er wordt gekeken naar waterafvoer, infiltratie en hergebruik, zowel op publiek als op privaat domein 

Raadpleeg hier het Hemelwater- en Droogteplan Hechtel-Eksel