Grofvuil

Grofvuil is afval dat niet selectief ingezameld wordt en te groot is voor de huisvuilzak. Grofvuil wordt één keer per maand aan huis opgehaald.  Je kan ook steeds met al je grofvuil op het recyclagepark terecht.

Voorwaarden

Grofvuilinzameling aan huis gebeurt op aanvraag. Je vindt de ophaaldagen terug in de afvalkalender

Procedure

Grofvuilinzameling aan huis:

 • doe je aanvraag minstens één week voor de voorziene ophaaldag via het aanvraagformulier op de website van Limburg.net of op het telefoonnummer 0800 90 720. 

Bedrag

Huis aan huis : sticker van €20 per ophaalbeurt
Recyclagepark : 0,18 euro/kg

Uitzonderingen

 Wat mag er niet bij het grofvuil?

 •     Geen zakken met grofvuil;
 •     Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
 •     Recycleerbaar afval of kringloopgoederen;
 •     Bouwafval;
 •     Gevaarlijk afval;
 •     Houtafval;
 •     Afval met gemengde samenstelling dat in een huisvuilzak past. 

Regelgeving

Hoe aanbieden?

Op het aangeboden grofvuil moet je een grofvuilsticker kleven. Deze sticker kan je voor € 20 kopen aan het onthaal van het gemeentehuis.

 • Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6u ’s morgens op de dag van de ophaling.
 • Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg.
 • Het grofvuil mag maximum 2 m lang en 1 m breed zijn.
 • Het totaalvolume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding.
 • Grofvuil aangeboden in zakken wordt niet meegenomen.

Contactinformatie