Straten op mensenmaat: gemeenteraad keurt vernieuwd mobiliteitsplan goed

24
okt
2023

Op de gemeenteraad van maandag 23 oktober werd het vernieuwde mobiliteitsplan goedgekeurd. Het mobiliteitsplan bevat een breed scala aan maatregelen en acties die gericht zijn op het verbeteren van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in Hechtel-Eksel. “De nadruk ligt op een duurzame mobiliteit met verkeersveilige en leefbare dorpskernen”, licht schepen van mobiliteit Theo Martens toe.

 Het mobiliteitsplan bestaat uit een strategische visie én een concreet actieplan voor de komende jaren. “We trekken volop de kaart van de bewoners en doen dit met niet evidente, maar moedige keuzes”, legt burgemeester Jan Dalemans uit. “We willen een inhaalbeweging maken om de gezelligheid en de veiligheid van onze dorpskernen te behouden en te verbeteren. Allereerst streven we ernaar om de leefbaarheid in de dorpskernen te vergroten door in te zetten op straten op mensenmaat waar veilige verplaatsingen voor iedereen centraal staan.”

 

Sluipverkeer drastisch verminderen

“Daarnaast willen we duurzame verplaatsingen stimuleren en streven we naar een aanzienlijke daling van het auto- en vrachtverkeer in de kerngebieden”, stelt burgemeester Dalemans. “Dit zal bijdragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving. Bovendien zal de uitbouw van fietsnetwerken de mobiliteit met de fiets aantrekkelijker maken. Hiervoor hanteren we principes zoals het creëren van autoluwe schoolomgevingen, sluipverkeer drastisch verminderen, vrachtverkeer via geselecteerde routes te sturen en het inrichten van mobiliteitskamers tussen de hoofdwegen van Hechtel-Eksel, waar auto’s ondergeschikt zijn aan andere weggebruikers.”


Veiligere schoolomgevingen

“We streven ook naar autoluwe schoolomgevingen, met minder autoverkeer rond de scholen”, zegt schepen van Mobiliteit Theo Martens. “Hierbij stimuleren we duurzame verplaatsingen zoals wandelen, fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Met het High-Five project hebben we begin dit schooljaar al een aanzet gegeven voor de lagere scholen. We zullen ook infrastructuur aanpassen om de veiligheid van voetgangers en fietsers te waarborgen.”


Inbreng inwoners

“Vanaf de verkenningsfase werden onze inwoners actief betrokken, met een inloopmoment en een workshop”, benadrukt burgemeester Dalemans. “Dit gaf ons waardevolle inzichten. Met onze participatieplatformen zullen we inwoners blijven betrekken bij de concrete uitwerking en verdere ontwikkeling van ons mobiliteitsbeleid.”


Doortocht Eksel

Los van het mobiliteitsplan neemt het lokaal bestuur de komende periode maatregelen om de doortocht in Eksel aan te pakken en het centrum aangenamer en veiliger te maken.

Schepen van openbare werken William Linmans: “Een eerste actiepunt kwam er al op 1 september met de tijdelijke proefopstelling aan de Groenstraat om een veiligere schoolomgeving te creëren. De gemeenteraad gaf ook in juli positief advies op het parkeerverbod en het weghalen van plantvakken in de Hoofdstraat. Zo krijgen fietsers, voetgangers en bewoners meer ruimte, comfort en dus ook meer veiligheid. De vrijgekomen ruimte voor fietsers zetten we letterlijk in de verf met fietssuggestiestroken. Deze vergroten de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers en geven hen de nodige veilige ruimte.”

“Momenteel zijn de voorbereidingen voor het weghalen van de plantvakken volop bezig. Wanneer deze verdwijnen, zullen de fietssuggestiestroken geplaatst worden. Rond eind dit jaar zal er een trajectcontrole actief zijn. Onze inwoners zullen tijdig op de hoogte worden gebracht over de voortgang van de werken en de start van de trajectcontrole”, benadrukt schepen Linmans.

 

Campagne ‘Hechtel-Eksel loopt op wieltjes’

Bekijk hier de campagnevideo ‘Hechtel-Eksel loopt op wieltjes’

Het lokaal bestuur lanceert tot slot de campagne ‘Hechtel-Eksel loopt op wieltjes’, waarin het mobiliteit tot leven en dicht bij de mensen brengt.

Burgemeester Dalemans: “De steun van onze inwoners bij ons mobiliteitsplan en de aankomende verkeersmaatregelen is heel belangrijk. De komende maanden staan enkele cruciale mobiliteitsthema’s centraal, waaronder de aanpassingen aan de doortocht in Eksel en het nieuwe busnetwerk van De Lijn dat ingaat op 1 januari 2024. Om deze inspanningen te ondersteunen, zullen we boeiende initiatieven en leuke acties lanceren. Op www.hechtel-eksel.be/hechtel-eksel-looptopwieltjesbundelen we alle zaken in eenoverzicht.”