Gemeentelijke isolatiepremie

Het lokaal bestuur verleent een premie voor het aanbrengen van dak-/zoldervloerisolatie, vloerisolatie, muurisolatie en/of kelderisolatie in bestaande woningen.

Voorwaarden

  • Het gebouw, dat geïsoleerd wordt, moet in Hechtel-Eksel liggen.
  • Zowel voor particulieren als erkende Hechtel-Ekselse verenigingen.
  • Meer specifieke voorwaarden staan opgesomd in het premiereglement isolatie.

Lees zeker het volledige subsidiereglement voordat je een aanvraag indient:

  • Premiereglement voor werken uitgevoerd en waarvoor een premie is aangevraagd aan fluvius t.e.m. 30/06/2022.
  • Premiereglement voor werken uitgevoerd waarvoor een premie is aangevraagd aan Mijn verbouwpremie vanaf 01/07/2022.

 

Procedure

Je dient een aanvraag in op het voorgeschreven aanvraagformulier of via het webformulier, ten laatste twee jaar na de factuurdatum en na bericht tot uitbetaling van de premie vanuit Mijn Verbouwpremie. 

Voor aanvragen t.e.m. 31 december 2022 wordt de geldigheid van de facturen verlengd tot 2 jaar en 3 maanden (27 maanden).

Dien je aanvraag online in

Meebrengen

  • Het ingevulde aanvraagformulier;
  • De facturen van aankoop van het isolatiemateriaal;
  • Attest van aannemer met technische informatie over de isolatie.
  • Een kopie van het bericht tot uitbetaling premie door Mijn Verbouwpremie.

Bedrag

De premie voor het aanbrengen van isolatie bedraagt € 2,00/m² met een maximum van € 400.

Uitzonderingen