Gemeentelijke isolatiepremie

De gemeente verleent een premie voor het aanbrengen van dak-/zoldervloerisolatie, vloerisolatie, muurisolatie en/of kelderisolatie in bestaande woningen.

Voorwaarden

  • Het gebouw, dat geïsoleerd wordt, moet in Hechtel-Eksel liggen.
  • Zowel voor particulieren als erkende Hechtel-Ekselse verenigingen.
  • Meer specifieke voorwaarden staan opgesomd in het subsidiereglement isolatie.

Lees zeker het volledige subsidiereglement voordat je een aanvraag indient:

 

Procedure

Je dient een aanvraag in op het voorgeschreven aanvraagformulier of via het webformulier, ten laatste twee jaar na de factuurdatum en na bericht tot uitbetaling van de premie vanuit Fluvius. 

Dien je aanvraag online in

Meebrengen

  • Het ingevulde aanvraagformulier;
  • De facturen van aankoop van het isolatiemateriaal;
  • Een kopie van het bericht tot uitbetaling premie door Fluvius.

Bedrag

De premie voor het aanbrengen van isolatie bedraagt € 2,00/m² met een maximum van € 400.

Uitzonderingen