Verwarmingstoelage

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, dan kan je via het OCMW beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds.

Voor de aanvraag van de verwarmingstoelage voorziet men een aanvraagtermijn van 60 dagen na leveringsdatum.

Voorwaarden

Je behoort tot een van de volgende categorieën:

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VT) van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.  ​
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres, lager of gelijk is aan €19.566,25 verhoogd met €3.622,24 per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een nettojaarinkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan €3.380,00.
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.​

Procedure

Heb je brandstof ingedaan en voldoe je aan de voorwaarden (zie hieronder), dan kan je uitzonderlijk tijdens deze periode je aanvraag schriftelijk indienen.

Maak een afspraak

Ben je minder-mobiel?  Bel dan naar 011 89 12 12 om een huisbezoek aan te vragen.  

WIJZIGING AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE TIJDENS CORONA

Heb je brandstof ingedaan en voldoe je aan de voorwaarden (zie aanvraagformulier), dan kan je uitzonderlijk tijdens deze periode je aanvraag ook schriftelijk indienen.

Wat moet je doen?

Vul het aanvraagformulier in, maak een kopie van je identiteitskaart en factuur of leveringsbon en bezorg dit per mail aan seniorendienst@hechtel-eksel.be of steek je aanvraag in de brievenbus van het OCMW.

Meebrengen

  • Factuur of leveringsbon
  • Identiteitskaart

Uitzonderingen

De verwarmingstoelage wordt niet toegekend voor:

  • Elektrische verwarming;
  • Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet;
  • Propaangas in gasflessen;
  • Butaangas in gasflessen.

Contactinformatie

Contactpersonen