Europees rijbewijs

Het aanvragen van een rijbewijs kan enkel op AFSPRAAK.

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.
Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Europees rijbewijs

Voorwaarden

 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.
 • Je bent inwoner van Hechtel-Eksel.

Procedure

Meebrengen

Aanvraag van het eerste rijbewijs

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Aanvraagformulier van het examencentrum;
 • Je voorlopig rijbewijs.

Omwisseling van het rijbewijs (papieren rijbewijs naar bankkaartmodel)

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig rijbewijs.

Vernieuwen van het rijbewijs (bankkaartmodel naar bankkaartmodel)

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig rijbewijs.

Duplicaat van het rijbewijs (verlies of diefstal)

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie in geval van verlies of diefstal.

Vernieuwing met medisch attest voor het rijbewijs van groep 1

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig rijbewijs.
 • Een rijgeschiktheidsattest ingevuld door de dokter, oogarts of CARA. Dit attest is voor de categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E en G.

Vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig rijbewijs;
 • Een rijgeschiktheidsattest (medische schifting) voor categorie C en D of bezoldigd vervoer, afgeleverd door een erkende instantie;
 • Voor uitbreiding naar een hogere categorie: het aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs.

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • Eventueel 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond; (*)
 • Je huidig buitenlands rijbewijs.

Bij niet-Europese rijbewijzen wordt er steeds gecontroleerd of het rijbewijs erkend is in België. Dit verschilt van land tot land. Indien omwisseling mogelijk is, wordt het rijbewijs nadien eerst opgestuurd naar Brussel voor een controle op echtheid.

(*) In principe heb je geen pasfoto's nodig. De foto van je identiteitskaart of verblijfskaart kan uit het systeem overgenomen worden. Is deze foto verouderd of moet je op korte termijn je identiteitskaart vernieuwen? Dan mag je een pasfoto meebrengen, die gebruikt zal worden voor je rijbewijs (en je nieuwe identiteitskaart).

Je haalt je rijbewijs af aan het snelloket binnen de 3 maanden na aanvraag. Zo niet wordt het conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van het geannuleerde rijbewijs is niet mogelijk.

Je haalt je rijbewijs persoonlijk af met je identiteitskaart. Lukt dat niet, dan geef je iemand anders een volmacht. Vul het volmachtformulier in. De persoon die de volmacht krijgt neemt het volmachtformulier mee en zijn/haar identiteitskaart zodat de identiteit kan worden gecontroleerd.

Bedrag

 • Een Europees rijbewijs kost €25.
 • Voor mensen die lijden aan een ziekte en die om deze reden hun rijbewijs regelmatig moeten laten vernieuwen is de vernieuwing gratis. De gemeente neemt deze kosten op zich.

Contactinformatie