Erkenning voor geboorte

Een erkenning voor geboorte kan enkel op AFSPRAAK.

Een erkenning kan al gebeuren als het kind nog niet geboren is. Bij een erkenning voor geboorte wordt een verklaring afgelegd waardoor een wettelijke band ontstaat tussen de erkenner en het kind. Het is dus een wettelijke bekentenis van het vader- of moederschap.

Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind en partner.

Wanneer in het gezin van een ongehuwd koppel een kind geboren wordt, staat de afstamming van dit kind slechts ten aanzien van de moeder vast. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Een erkenning kan gebeuren vóór de geboorte, bij aangifte van de geboorte of na de geboorte. Er wordt een erkenningsakte (akte van prentale erkenning) opgesteld.

Voorwaarden

De moeder en de erkennende vader zijn aanwezig om toestemming te geven.

Procedure

Maak een afspraak

Beide ouders gaan voor de erkenning van hun kind naar de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van 1 van de ouders.

Als je de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet u bij de geboorteaangifte van het kind een uittreksel van de erkenningsakte meenemen.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Alle personen waarvan we in Hechtel-Eksel een erkenningsakte opstelden, kunnen hiervan een uittreksel verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand.

Akte online opvragen

Meebrengen

  • De identiteitskaarten of verblijfskaarten van beide ouders;
  • Het doktersattest waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld;
  • De geboorteakten van de ouders indien zij niet in België geboren zijn.
    Indien van toepassing: gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, kan het zijn dat je ook de volgende stukken moet voorleggen:

  • Bewijs van ongehuwde staat: dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
  • Bewijs van nationaliteit;
  • Bewijs van woonst.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.


Contactinformatie