Verhuis - aankomst in de gemeente

Verhuisd naar Hechtel-Eksel?
Je nieuwe adres moet je binnen de 8 werkdagen na je verhuis aangeven.

Adreswijziging online aangeven

Voorwaarden

 • Je verhuist vanuit een andere gemeente naar Hechtel-Eksel.
 • De verhuis kan je pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

STAP 1:
Geef je adreswijziging online door of kom hiervoor naar het snelloket.
Van ieder gezinslid dat mee verhuist, hebben we het volgende nodig:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Vorige adres;
 • Nieuwe adres.

Adreswijziging online aangeven

Niet-ontvoogde minderjarigen die de verblijfplaats van hun ouders voor het eerst verlaten, moeten bij de aangifte van de adreswijziging vergezeld zijn door de persoon die het gezag over hun uitoefent.

STAP 2:
Na de aangifte van je adreswijziging zal een wijkagent binnen de 15 dagen op bezoek komen en controleren of je werkelijk op het aangegeven nieuwe adres je hoofdverblijfplaats hebt.

STAP 3:
Na goedkeuring van de wijkagent meld je je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan het snelloket (vergeet je PIN-code niet). Zij passen vervolgens de chip van je eID aan.

Het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en) laten aanpassen, is niet meer verplicht.

Wanneer je eID bijna vervalt, kan je deze bij de dienst burgerzaken ook onmiddellijk laten vernieuwen. Elk gezinslid dat een nieuwe eID wil laten aanmaken, moet persoonlijk aanwezig zijn en een pasfoto meenemen.

STAP 4:
Vergeet niet vanaf het moment dat je identiteitskaart is aangepast instanties zoals je werkgever, bank, kredietmaatschappij, spaarkas, gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij, ... van je verhuis op de hoogte te brengen.

Deze instanties worden automatisch van je adreswijziging op de hoogte gebracht, zodra deze officieel is: sociale zekerheidsinstellingen, kinderbijslagfonds, ziekenfonds, OCMW, arbeidsongevallenverzekeraars, kassen voor jaarlijkse vakantie, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, Kind en Gezin, VDAB en ACTIRIS.

Meebrengen

Om je identiteitsdocumenten aan te passen, breng je het volgende mee:

 • Alle identiteitskaarten van de personen die mee verhuisd zijn;
 • Alle PIN-codes van de identiteitskaarten.

 

Bedrag

 • Het aanpassen van het adres op je eID is gratis.
 • Het aanmaken van een nieuwe eID kost €21.

Contactinformatie