Wilsverklaring inzake euthanasie

Het registreren van een wilsverklaring (euthanasie) kan enkel op AFSPRAAK.

Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bv. in een comateuze toestand).

Via de kranten en televisie heb je kunnen vernemen dat er een wetswijziging werd goedgekeurd die tot gevolg heeft dat de vijfjaarlijkse herbevestiging van de wilsverklaring niet langer noodzakelijk is: de wilsverklaring inzake euthanasie zal levenslang geldig blijven.

Deze nieuwe regel is uitsluitend van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd na 2 april 2020.

Wilsverklaringen die opgesteld werden voor 2 april 2020 worden niet ‘omgezet’. Voor al deze documenten geldt dat zij onder de oude regelgeving vallen en dus nog (een laatste keer) zullen dienen herbevestigd te worden.

Er kan enkel rekening worden gehouden met deze voorafgaande wilsverklaring wanneer:

  • de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • niet meer bij bewustzijn is;
  • deze toestand onomkeerbaar is.

Voorwaarden

  • Je bent handelingsbekwaam.
  • Je bent meerderjarig.
  • Je beschikt over een rijksregisternummer.

Procedure

STAP 1:
Vul het formulier inzake euthanasie duidelijk leesbaar in ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden (één getuige mag dus geen familielid zijn).

Jijzelf en de getuigen, en in voorkomend geval de vertrouwenspersoon of -personen, ondertekenen het formulier op dezelfde dag.

Let op! de behandelde geneesheer van de patiënt mag niet als vertrouwenspersoon worden aangewezen. Hij kan wel getuige zijn omdat hij geen materieel belang heeft bij het overlijden van de indiener.

STAP 2:

Maak een afspraak

STAP 3:
Je brengt het ingevulde formulier mee naar de dienst burgerlijke stand.

STAP 4:
De dienst burgerlijke stand registreert je wilsverklaring. We sturen ook een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier? Rechts vind je meer uitleg bij het invullen van je formulier. Je bent ook altijd welkom bij de dienst burgerlijke stand van het gemeentehuis. Je maakt dan een afspraak, zodat we je vlotter verder kunnen helpen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfskaart;
  • Een ingevuld formulier inzake euthanasie.

Bedrag

Gratis


Contactinformatie