Aanvraag IVT/IT

Tegemoetkoming online aanvragen

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
Dit is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen. Je verdient maximum 1/3de  van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Integratietegemoetkoming (IT)
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een beperking met een vermindering van zelfredzaamheid. Dit inkomen dekt een deel van de meerkost die voortkomt uit de handicap.

Voorwaarden

  • Je handicap is erkend door de artsen van de FOD Sociale Zekerheid. Wanneer dit nog niet gebeurde, geldt je aanvraag voor tegemoetkoming meteen ook als aanvraag tot erkenning van je handicap.
  • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Je bent minstens 21 jaar oud en jonger dan 65.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, in België gedomicilieerd en verblijft er ook effectief.

Procedure

Hulp nodig bij je aanvraag? Een maatschappelijk werker van het OCMW helpt je graag op weg.

Maak een afspraak

Meebrengen

Voor een aanvraag IVT / IT breng je volgende zaken mee van de persoon voor wie de aanvraag bedoeld is:

  • Identiteitskaart met pincode;
  • Bankrekeningnummer;
  • Financiële gegevens;
  • Contactgegevens van de huisarts;
  • Voldoende informatie over de zelfredzaamheid van de persoon. 

Contactinformatie