Deeltijds werklozen

Mensen die deeltijds werkloos zijn, moeten prestatielijsten bijhouden. Deze formulieren moeten vooraf op het gemeentehuis gevalideerd worden. De bedoeling hiervan is misbruiken te voorkomen.

Voorwaarden

  • Je bent inwoner van Hechtel-Eksel.
  • Je bent een deeltijdse werknemer met een inkomensgarantie-uitkering.

Procedure

STAP 1:
De deeltijds werkloze moet de documenten persoonlijk aanbieden aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
De identiteitsgegevens moeten vooraf ingevuld zijn.

STAP 2:
Er wordt een datum- en gemeentestempel op de formulieren gezet.
De eerste keer wordt de lopende maand en de drie volgende maanden afgestempeld. Daarna worden enkel nog de drie volgende maanden gevalideerd.

Voor alle andere gevallen is de uitkeringsinstelling bevoegd, jouw vakbond of de hulpkas.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfskaart;
  • De documenten van deeltijdse werkloosheid.

Bedrag

Gratis


Contactinformatie