Centrum voor kortverblijf

Permanent instaan voor een oudere of zieke persoon kan een grote belasting zijn voor de mantelverzorger. Om deze laatste de kans te geven zich eventjes te onttrekken aan deze zorg, bieden een aantal woonzorgcentra de mogelijkheid tot kortverblijf.

Het kan ook een oplossing zijn voor mensen die na een medische ingreep tijdelijk niet alleen thuis kunnen blijven. Je mag maximaal 60 opeenvolgende dagen verblijven of 90 niet opeenvolgende dagen per jaar in éénzelfde woonzorgcentrum.