Overlijdensaangifte

De aangifte van overlijden is de registratie van een overlijden bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, ongeacht de gemeente waar de overledene woont. De aangifte van overlijden is verplicht.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op en levert een toelating tot begraving of crematie af.

Ongeacht wie de aangifte doet, kan de begraving maar plaatsvinden nadat de overlijdensakte werd opgesteld en de toelating tot begraven of crematie werd afgeleverd. Die toelating tot begraven kan ten vroegste 24 uur na de vaststelling van het overlijden worden afgeleverd en de toelating tot crematie slechts ten vroegste 24 uur na het ondertekenen van de aanvraag tot crematie.

Procedure

Maak een afspraak

In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door een begrafenisondernemer die wordt aangesteld door de nabestaanden van de overledene.

 1. De geneesheer stelt het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op.
  • Sterft iemand thuis, verwittig dan de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
 2. Met het overlijdensattest ga je zo snel mogelijk naar de gemeente waar de persoon is overleden. De begrafenisondernemer zorgt doorgaans voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden. Van deze overlijdensakte kan je een uittreksel aanvragen.

Breng de volgende personen of instellingen ook op de hoogte van het overlijden:

 • Bank;
 • Notaris;
 • Verzekeringsmaatschappij;
 • Ziekenfonds;
 • Pensioendienst;
 • Belastingen;
 • Huiseigenaar;
 • Watermaatschappij;
 • Leverancier van gas en elektriciteit;
 • ...

Meebrengen

Bij de aangifte van een overlijden breng je volgende zaken mee:

 • Een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (Model IIIC);
 • Identiteitskaart of verblijfskaart en eventueel trouwboekje, paspoort, rijbewijs van de overledene;
 • Indien de overledene een inwoner is van een andere gemeente: een getuigschrift in verband met de laatste wilsverklaring;
 • Bij begraving, bijzetting of asverstrooiing van de stoffelijke resten in een andere gemeente: toelating tot begraven, bijzetting of asverstrooiing afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begraving, bijzetting of asverstrooiing zal doorgaan;
 • bij thuisbewaring: verklaring ondertekend door alle nabestaanden.

 

Als het stoffelijk overschot gecremeerd wordt:

 • Een aanvraag tot crematie ondertekend door de persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien;
 • Een attest van de behandelende geneesheer met vermelding "geen verdacht overlijden - inlichtingen in verband met de aanwezigheid van een pacemaker";
 • Een attest van de beëdigde geneesheer met vermelding "geen verdacht overlijden - melding van verwijdering van eventuele pacemaker";
 • Aanvraag columbarium, urnenveld, strooiweide. 

Bedrag

De aangifte is gratis.

Uitzonderingen

Bij een verdacht of gewelddadigoverlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • Toelating tot begraving of crematie afgeleverd door de Procureur des Konings;
 • Proces-verbaal van de politie.

Contactinformatie