BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST: ZETELVERDELING

Op 1 januari gaat het nieuwe decreet lokaal bestuur in. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn nu samenvallen. Ook het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vallen samen. Voor enkele specifieke bevoegdheden wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht.

Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de raad voor maatschappelijk welzijn (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur).

De verkozenen van de lijsten konden tot 13 december 2018 (zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen) verklaren dat ze zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

Uiterlijk op 14 december 2018 (de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur hierbij bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

In Hechtel-Eksel dienden lijst sp.a en lijst Groen een verklaring van lijstenverbinding in (artikel 91, §1 van het decreet lokaal bestuur). De zetelverdeling, rekening houdend met de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en met de lijstenverbinding, is als volgt:

LijstZetels Raad voor maatschappelijk welzijnZetels Bijzonder Comité voor de sociale dienst
HE Lijst Burgemeester

16

4
CD&V41
Lijstenverbinding: Groen en sp.a 2 (Groen: 1, sp.a: 1)1
NV-A10

Meer informatie over de zetelverdeling en de procedure voor de verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is te vinden in artikel 91, 92 en 93 van het Decreet Lokaal Bestuur en op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.