Referentieadres

Wanneer je in België verblijft maar geen officiële verblijfplaats hebt, bv. wanneer je op een schip of in een woonwagen verblijft of dakloos bent, geldt een referentieadres als officieel adres.

Zo blijf je administratief bereikbaar voor officiële instanties en kan je uitkeringen krijgen die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ...). Post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

 • Referentieadres bij een natuurlijke persoon: de persoon geeft je hiervoor zijn toestemming en heeft zelf zijn hoofdverblijfplaats op dit adres.
 • Daklozen: ben je dakloos, dan kan je een referentieadresaanvragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je hebt geen eigen adres en je behoort tot een van volgende groepen:

 • Personen die in een mobiele woning verblijven indien ze in België rondtrekken (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans);
 • Militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin;
 • Diplomatiek en consulair personeel en hun gezin;
 • Leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;
 • Minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen;
 • Beschermde getuigen.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.
 • Je zal je minstens één keer per 3 maanden aanmelden bij het OCMW.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

STAP 1
Je sluit een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont.
Hierin neem je het volgende op:

 • Het gaat om een referentieadres (je woont daar niet).
 • De persoon zal de post die voor je toekomt aan jou bezorgen.

STAP 2
Je neemt contact op met de gemeente waar je een referentieadres neemt voor de nodige documenten.

STAP 3
De persoon die toestemming krijgt om zich in te schrijven op je adres zonder er te wonen (het zogenaamde referentieadres) biedt zich samen met de persoon die toestemming verleent aan bij het snelloket.

Let op! een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft geen betrekking op personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

STAP 1
Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft.

Maak een afspraak

STAP 2
Het OCMW voert een onderzoek of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over je aanvraag.

STAP 3
Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, wend je je tot de gemeente met de nodige documenten voor inschrijving op het referentieadres van het OCMW.

Als je niet meer aan alle voorwaarden voldoet, kan het OCMW je referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.


Contactinformatie