Uittreksel bevolkingsregister

Online aanvragen

Aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister kan je je identiteit en je woonplaats bewijzen.

Voorwaarden

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Hechtel-Eksel.

De volgende partijen kunnen het uittreksel met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • Jezelf;
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd);
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd;
 • Derden zoals publieke of private instellingen als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet;
 • Een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie) van de aanvrager.

Procedure

 • Het uittreksel uit het bevolkingsregister kan je online aanvragen via ‘Mijn burgerprofiel, downloaden en afdrukken als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).
 • Aan het snelloket kan het uittreksel ook afgehaald worden.

Meebrengen

Als je het uittreksel zelf ophaalt:

 • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart.

Als je het uittreksel voor iemand anders aanvraagt:

 • Een volmacht van de betrokkene;
 • Een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • Je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister is gratis.


Contactinformatie