Tijdelijke afwezigheid

Je bent ingeschreven in de registers van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats gevestigd hebt, op de plaats waar hij/zij gedurende het grootste deel van het jaar verblijft.

Als je tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van je hoofdverblijfplaats verblijft, moet je de dienst burgerzaken van je gemeente op de hoogte brengen om een afvoering uit het bevolkingsregister (na 3 tot 6 maanden afwezigheid) te vermijden.

Voorwaarden

 • Je verblijft in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling;
 • Je bent minder dan 1 jaar afwezig voor:
  • Een vakantieverblijf;
  • Reizen in verband met je gezondheid;
  • Studie- of zakenreizen;
  • Beroepsopdrachten in binnen- of buitenland.
 • Je bent student in binnen- of buitenland;
 • Je bent gedetineerde in binnen- of buitenland;
 • Je bent beroepsmilitair of burgerpersoneel in binnen- of buitenland;
 • Je hebt dienstplicht in het buitenland (enkel voor niet-Belgen);
 • Je bent personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig;
 • Je bent een Belgische diplomatieke ambtenaar;
 • Je bent verdwenen en je verdwijning werd sinds 6 maanden of langer gesignaleerd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet je een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kan terugkeren.

Procedure

Om je tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden te melden, kom je naar de dienst burgerzaken. Je hoofdverblijfplaats wordt na melding van tijdelijke afwezigheid niet gewijzigd en je blijft ingeschreven in de registers van je gemeente.

Uitzonderingen

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kan de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het bevolkingsregister.


Contactinformatie