Reistoelating minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een formulier waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie.

Deze schriftelijke toestemming is ook aan te raden wanneer het minderjarig kind reist met één ouder.

Procedure

Aan het snelloket in het gemeentehuis onderteken je een formulier waarbij je toestemming geeft aan je kind(eren) om alleen of in gezelschap van iemand anders op reis te gaan. Deze handtekening moet gewettigd worden door een gemachtigd ambtenaar.

Meebrengen

  • Ingevulde reistoelating (je vindt deze bij documenten);
  • Identiteitskaart of verblijfskaart van de ouder/voogd die het formulier gaat ondertekenen.

Als je als ouder of voogd persoonlijk naar het loket komt, moet je enkel je eigen identiteitskaart of verblijfskaart meebrengen. Het formulier wordt dan opgesteld aan het loket.

Precieze reisbestemming en reisperiode zijn nodig zijn om het document volledig in te vullen.

Bedrag

Gratis


Contactinformatie