Attest van woonst met historiek

Online aanvragen 

Het attest van woonst met historiek is tweeledig: 

 • Het bevestigt dat je ingeschreven bent op jouw adres in de gemeente.
 • Het vermeldt je historiek van adressen binnen onze gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • Naam en voornamen;
 • Plaats en datum van geboorte;
 • Huidig adres;
 • Historiek van alle adressen binnen de gemeente;
 • Burgerlijke staat;
 • Nationaliteit;
 • De datum sinds wanneer je op het adres woont.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Hechtel-Eksel.

Volgende partijen kunnen het attest voor jou aanvragen:

 • Jijzelf;
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd);
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek waarop de procedure is gebaseerd;
 • Derden zoals publieke of private instellingen als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.

Procedure

 • Het attest van woonst met historiek kan je online aanvragen via ‘Mijn burgerprofiel’, downloaden en afdrukken als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).
 • Aan het snelloket kan het attest ook afgehaald worden.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • Een volmacht van de betrokkene;
 • Een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • Je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het aanvragen van een attest van woonst met historiek is gratis.


Contactinformatie